tanger

 

 

 

 

Liste des médecins pneumo phtisiologie tanger

 

DocteurFatiha Abouzid

SPÉCIALITÉ : pneumo phtisiologie

VILLE : tanger

ADRESSE : 35, bd Pasteur, imm. Cabrera , 2°etage , appt. 7

TÉLÉPHONE : 05 39 37 53 40

 

DocteurMimoun El Bakrioui

SPÉCIALITÉ : pneumo phtisiologie

VILLE : tanger

ADRESSE : 65, rue moussa ibn noussaïr app.6

TÉLÉPHONE : 05 39 93 39 89

EMAIL : mimouneb@hotmail.com

 

DocteurAzzeddine Fares

SPÉCIALITÉ : pneumo phtisiologie

VILLE : tanger

ADRESSE : 2, angle rue de perou & rue de fès

TÉLÉPHONE : 05 39 94 92 99

 

DocteurMehdi Boulahdid

SPÉCIALITÉ : pneumo phtisiologie

VILLE : tanger

ADRESSE : imm. dubai ii, av. youssef ben tachfin, n° 35

TÉLÉPHONE : 05 39 32 17 99

EMAIL : boumehdi@hotmail.com

 

DocteurAhmed Abdallaoui Maan

SPÉCIALITÉ : pneumo phtisiologie

VILLE : tanger

ADRESSE : 19 bis av.omar ibn khattab

 

DocteurMed Rachi Benlyazid El Hassani

SPÉCIALITÉ : pneumo phtisiologie

VILLE : tanger

ADRESSE : 91, av. mohamed v 2°et. n°5

Ajouter un commentaire